Tjörnarps gamla kyrkoruin
Höör
Tjörnarps gamla kyrkoruin