Kungliga Finska artillerieregimentets minnesmärke
Kungliga Finska artillerieregimentets minnesmärke
helsingfors 2018-11-24