Kungliga Finska artillerieregimentets minnesmärke

helsingfors